Асоциацията на денталните дилъри в България

Вход за членове
Начало | За нас

За нас

Асоциацията на денталните дилъри в България е регистрирана като сдружение с нестопанска цел на 23.04.1999 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 14.01.2008 г.
Членовете на АДДБ са български търговци, регистрирани по Търговския закон, които се занимават с търговия на дентални продукти, споделят целите на Асоциацията и са готови да положат усилия за тяхното постигане.
Нашите членове работят в областта на търговията с дентални продукти минимум от една година, притежават разрешително за търговия на едро с медицински изделия и/ или лекарствени средства. Фирмите-членове на АДДБ осигуряват сервиз на апаратурата и инструментите, които внасят.
От 5 юни 2008 г. Асоциацията на денталните дилъри в България / АДДБ / е редовен член на Асоциацията на денталните дилъри в Европа / ADDE /.
АДДБ обединява 25 фирми, чиято цел е отлично партньорство с европейските сходни организации и стремеж за въвеждане на всички европейски норми, свързани с денталния бранш.
Със своето неизменно участие във всички мероприятия на денталната общност в България, вече повече от 15 години, членовете на АДДБ декларират и доказват своя ангажимент и отговорност към всички свои клиенти –лекари по дентална медицина и зъботехници. Усилията, които денталните търговци полагат, са насочени към постоянно осигуряване на информация за всички новости в производството и технологиите на над 400 фирми-производители, които те представляват у нас, както и представяне на клиничния опит на много чуждестранни и български лектори, с които си партнират.