Асоциацията на денталните дилъри в България

Вход за членове

АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ ДИЛЪРИ В БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на денталните дилъри в България е регистрирана като сдружение с нестопанска цел на 23.04.1999 г. и пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел на 14.01.2008г.

Членовете на АДДБ са български търговци, регистрирани по Търговския закон, които се занимават с търговия на дентални продукти, споделят целите на Асоциацията и са готови да положат усилия за тяхното постигане.
 
Нашите членове работят в областта на търговията с дентални продукти минимум от една година, притежават разрешително за търговия на едро с медицински изделия и/ или лекарствени средства.

От 5 юни 2008 г. Асоциацията на денталните дилъри в България / АДДБ / е редовен член на Асоциацията на денталните дилъри в Европа / ADDE /.


Още за нас...

Последни новини